Home Blog

УРИАЛГА

0

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр тохиож байгаатай холбогдуулан “Цэвэр эрчим хүчид шилжих замаар хэрэглэгчдийг чадваржуулах” уриатайгаа энэ жил тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Иймд та бүхнийг нэгдэхийг уриалж байна.

“ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ-2023” АЯНД НЭГДЛЭЭ.

0

Жендэрийн Үндэсний Хорооноос “Харилцан хүндэтгэе-2023” аяныг “НАДААС, ТАНААС, БИДНЭЭС ЭХЛЭЛТЭЙ” уриатайгаар 1 сарын хугацаатай зохион байгуулж байна.
Харилцан хүндэтгэлтэй байя, эмэгтэйчүүдийн нийгэмд үзүүлэх үр нөлөө, эмэгтэйчүүдийн манлайлал болон өсвөр насныхны жендэрийн талаарх ойлголт мэдээллийг нэмэгдүүлэх, цахим орчинд ялгаварлан гадуурхалтыг багасгах зорилгоор зохион байгуулж байгаа уг аянд Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар НЭГДЭЖ байна.
“ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ-2023” аянд та ч бас нэгдээрэй.