ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

Одоогоор худалдан авах ажиллагаатай зарлагдаагүй байна. Энэ дарж төрийн худалдан авах ажиллагааны бусад мэдээлэлтэй танилцана уу