ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр:

 1. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл болон тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг шалгаж үнэлэлт дүгнэлт гаргах тухай

Газар тариалангийн чиглэлээр:

 1. Газар тариалангийн чиглэлээр сургалт явуулах
 2. Газар тариалан эрхлэх технологийн зөвлөгөө өгөх
 3. Усалгаатай газар тариалангийн талбай нэмэгдүүлэх
 4. Бага оврын трактор хүсэх
 5. Хүнсний ногооны үр хүсэх
 6. Чацарганы суулгац хүсэх
 7. Хүлэмж хүсэх

Эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр:

 1. Эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр сургалт явуулах
 2. Эрчимжсэн аж ахуйн чиглэлээр төсөл хөтөлбөрт хамрагдах
 3. Зохиомол хээлтүүлэг хийх
 4. Түүхий эдийн урамшуулал

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Хаяг Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл Зөвшөөрөл олгосон захирамж

Олгосон болон дуусгавар болох хугацаа

1 Гум ХХК Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо Шимийн архины үйлдвэрлэл НЗД-ын 2017 оны А/378 тоот захирамж 2020.06.05-2023.06.04
2 Хажир Үнэн ХХК Улаанбаатар хот, ХУД, 3-р хороо Шимийн архины үйлдвэрлэл 2020.06.12 НЗД-ын 2020 оны А/803 тоот захирамж 2020.06.12-2023.06.11

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОДОРХОЙ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Хаяг, мэйл хаяг, утасны дугаар

Хамтран ажиллах гэрээ

1 Үржлийн шилмэл сүрэг хоршоо Малын зохиомол хээлтүүлэг, өсвөр хээлтүүлэгч бэлтгэн нийлүүлэлт, үржлийн мал ангилал, хээл шалгалт зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо баруун алтан өлгий 24-363Утас: 96678794,96638794

E-mail: breeding171@gmail.com

Гэрээ

2 Нутаг академи ХХК Залуу малчдын боловсролыг дэмжих сургалт, өрхийн тогтвортой аж ахуйг хөгжүүлэх сургалт, малын үржлийн ажил үйлчилгээ Хан-Уул дүүрэг, Зайсан 17041-0057Утас: 976-77127743, 96008704, 94002345E-mail:nutagacedemy@gmial.com

Гэрээ