ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Фото мэдээ

баннер

cropped-cropped-111-960x300.jpg

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр:

 1. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл болон тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг шалгаж үнэлэлт дүгнэлт гаргах тухай

Газар тариалангийн чиглэлээр:

 1. Газар тариалангийн чиглэлээр сургалт явуулах
 2. Газар тариалан эрхлэх технологийн зөвлөгөө өгөх
 3. Усалгаатай газар тариалангийн талбай нэмэгдүүлэх
 4. Бага оврын трактор хүсэх
 5. Хүнсний ногооны үр хүсэх
 6. Чацарганы суулгац хүсэх
 7. Хүлэмж хүсэх

Эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр:

 1. Эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр сургалт явуулах
 2. Эрчимжсэн аж ахуйн чиглэлээр төсөл хөтөлбөрт хамрагдах
 3. Зохиомол хээлтүүлэг хийх
 4. Түүхий эдийн урамшуулал

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

ЭЗЭМШИГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Хаяг Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл Зөвшөөрөл олгосон захирамж

Олгосон болон дуусгавар болох хугацаа

1 Гум ХХК Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо Шимийн архины үйлдвэрлэл НЗД-ын 2017 оны А/378 тоот захирамж, НХХААГ-ын 2017 оны Т/01 тоот тусгай зөвшөөрөл 2017.06.05-2020.06.05
2 - - - - -
3 - - - - -

УлаанБаатар

cropped-cropped-111-960x300.jpg

Видео

Цаг агаар

Холбоос

Санал асуулга

Манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаар таны санал

Нийт дүн