АЖЛЫН БАЙР, ОРОН ТОО

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Фото мэдээ

баннер

cropped-cropped-111-960x300.jpg

 

Д/д Албан тушаал Орон тоо Албан тушаалын зэрэглэл Ажлын байрны тодорхойлолт
1 Газрын дарга 1 ТЗ-10 Ажлын байрны тодорхойлолт
2 Орлогч дарга 1 ТЗ-9 Ажлын байрны тодорхойлолт
Захиргааны хэлтэс
3 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ-8 Ажлын байрны тодорхойлолт
4 Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ-6 Ажлын байрны тодорхойлолт
5 Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
6 Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн  Ажлын байрны тодорхойлолт
7 Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
8 Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс
9 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ-8 Ажлын байрны тодорхойлолт
10 Хүнсний аюулгүй байдал, исгэлтийн үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ-6 Ажлын байрны тодорхойлолт
11 Органик хүнсний үйлдвэрлэл, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
12 Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
13 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
14 Ургамлын гаралтай болон зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний  үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс
15 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ-8 Ажлын байрны тодорхойлолт
16 Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, зохион байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ-6 Ажлын байрны тодорхойлолт
17 Малын бүртгэл мэдээллийн сан, бүртгэлжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
18 Малын үржлийн ажил хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
19 Мал аж ахуйн хоршоо, малын хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5
20 Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
Газар тариалангийн хэлтэс
21 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ-8 Ажлын байрны тодорхойлолт
22 Хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ-6 Ажлын байрны тодорхойлолт
23 Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
24 Төсөл хөтөлбөр, эрчимжсэн газар тариалангийн үйлдвэрлэл, технологи хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
25 Ашигт таримал, жимс, жимсгэний үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
26 Хөрс, ургамал хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт

 

IMG_4226 IMG_4277 IMG_4492 IMG_5307Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Ариунзул 2017 оны 08 дугаар сарын 18 – 09 дүгээр сарын 05 өдрүүдэд БНХАУ-ын Бээжин, Харбин, Жилин  хотын “Хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжил,  хүрээлэн буй орчны хамгаалал”сэдэвт сургалтанд хамрагдав.

Тус сургалтын хүрээнд:

- Хятадын хөдөө аж ахуйн газар нутгийн хөрс, түүний ашиглалт, хамгаалалт,  сайжруулалт

- Хятад дахь ургамлын үйлдвэрлэл, хамгаалагдсан цэцэрлэгжүүлэлтийн хөгжил

- Хятадын хөдөө аж ахуйн бодлого, төлөвлөлт

- Хятад дахь хөдөө орон нутгийн шинэчлэлт, хөдөө аж ахуйн хөгжил

- Хятад хэлний тухай

Хэйлонгжиан /Харбин/ болон Жилин мужийн хотуудад ХАА-н органик газар тариалангийн хөгжил, усан болон ойн аж ахуйн паркуудтай танилцлаа. Харбин нь усан паркаараа алдартай мөн Жилин хот нь ойн паркаар алдартай бөгөөд ойн аж ахуйн хөгжлийн түүх, дурсгалт газруудыг үзэж танилцав. Жилин хотод шинээр байгуулагдаж буй шинэ төсөл болох хүнсний үйлдвэрлэлийн бүс нутгийн хөгжилтэй боллон төсөл хэрэгжүүлэгч хамтран ажиллах талууд Хятад, Сингапур, Өмнөд Африкийн орнууд нийт 100 гаруй орнуудын эрдэм шинжилгээний байгууллага, мэргэжилтэнүүдийн судалгаан дээр үндэслэсэн маш өргөн хүрээний төслийн үйл ажиллагааны танилцууллага, тухайн бүсэд шинэ хот байгуулж зөвхөн хүнс үйлдвэрлэлийн процессийн эхний шатаас эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж  хэрэглэгчдийг эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангах, хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хянах хяналтын системийг бүрэн нэвтрүүлсэн төслийн үйл ажиллагааны явц, бүтээн байгууллагттай танилцсан үр дүнтэй, сонирхолтой сургалт байлаа.

УлаанБаатар

cropped-cropped-111-960x300.jpg

Видео

Цаг агаар

Холбоос

Санал асуулга

Манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаар таны санал

Нийт дүн