ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Фото мэдээ

баннер

cropped-cropped-111-960x300.jpg
 1. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016.01.11 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар 
 2. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016.04.04 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 3. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016.06.27 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 4. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016.08.10 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 5. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016.08.29 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 6. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016.09.12 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 7. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016.10.24 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 8. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016.11.07 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 9. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016.11.21 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 10. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016.12.05 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 11. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016.12.19 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 12. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.01.02 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 13. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.01.23 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 14. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.02.06 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 15. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.03.02 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 16. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.05.08 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 17. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.05.22 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 18. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.06.19 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 19. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.07.17 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 20. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.08.16 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 21. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.08.28 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 22. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.09.11 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 23. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.10.06 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 24. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.10.25 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 25. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.11.06 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 26. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.11.17 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 27. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.12.05 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 28. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2017.12.18 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 29. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2018.01.02 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 30. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2018.01.22 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар
 31. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2018.02.05 өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

УлаанБаатар

cropped-cropped-111-960x300.jpg

Видео

Цаг агаар

Холбоос

Санал асуулга

Манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаар таны санал

Нийт дүн