НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Фото мэдээ

баннер

cropped-cropped-111-960x300.jpg
Захирамжлалын баримт бичгийн нэр Дугаар Баталсан огноо
1 Ажил дүнэх тухай А/44 2014.02.04
2  Зэрэг дэв түүнийн нэмэгдэл олгох тухай А-120 2014.02.25
3 Налайх дүүрэгт шаврын орд ашиглан тоосгоны үйлдвэрлэл эрхлэхч аж ахуйн нэгжүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А/151 2014.03.07
4 Нийслэлийн Мал хамгаалах сан байгуулах тухай А/166 2014.03.14
5 Байгаль орчинд халгүй үйлдвэрлэл эрхлэх нийтлэг журмын төслийг боловсруулах  Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/177 2014.03.17
6  Улаанбаатар хотод ачаа тээврийн нэгдсэн логистик төв байгуулах тухай А/178 2014.03.17
7  Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө батлах тухай А-179 2014.03.17
8  БНС Вьетнам улсад томилон ажиллуулах тухай А/215 2014.03.27
9  Журам батлах тухай А/237 2014.04.04
10  Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/260 2014.04.07
11  БН Австри улсад туршлага судлах тухай А/281 2014.04.09
12 Журам шинэчлэн батлах тухай А/279 2014.04.09
13  БНХАУ Хөх хот томилолтоор явуулах тухай А/365 2014.05.06
14 Нийслэлийн хэмжээнд Мал аж ахуйн хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих журам батлах тухай А-450 2014.05.30
15 Нийслэлийн Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийг батлах тухай А-451 2014.05.30
16 Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй боловсруулах үйлдвэрүүдийн талаар авах арга хэмжээний тухай А-479 2014.05.14
17  БНАУ-ын Вена хотод томилолтоор ажиллуулах тухай А-509 2014.06.18
18  Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт шаврын орд ашиглаж буй тоосгоны үйлдвэрүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А-635 2014.07.25
19 Ажлын удирдамж,  санхүүжилт батлах тухай А-708 2014.08.15
20 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн зарим үйлчилгээг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх тухай А-718 2014.08.20
21 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай А-795 2014.09.19
22  Богино хугацааны сургалтанд хамруулах тухай А-861 2014.10.10
23 БНСУ Сургалтанд хамруулах тухай А-879 2014.10.16
24 Журам батлах тухай А-69 2015.01.26
25 Хөрөнгө гаргах тухай А-138 2015.02.16
26 Зэрэг дэв түүний нэмэгдэл олгох тухай А-181 2015.03.12
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А-182 2015.03.12
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А-190 2015.03.17
29 Захирамж хүчингүй болгох тухай А-219 2015.03.25
30 Ноос боловсруулах үйлдвэрүүдийн талаар авах арга хэмжээ А-230 2015.03.30
31 Эрх шилжүүлэх тухай А-293 2015.04.15
32 Ажил эрчимжүүлэх тухай А-328 2015.04.21
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А-351 2015.04.27
34 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх тухай A-554 2015.06.25
35 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай A-558 2015.06.26
36 Ажлын цагийн хуваарийн тухай A-624 2015.07.23
37 Эрх шилжүүлэх тухай A-631 2015.07.28
38 Албан хаагчдийн ажил хүлээлцэх журам A-633 2015.07.29

 

39 Улаанбаатар хотын багц дүрмийг боловсруулах төслийн зохион байгуулах тухай А/164 2016.03.01
40 Нийслэлийн их ба нээлттэй өгөгдлийг зохицуулах журам батлах тухай А/170 2016.03.03
41 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай А/222 2016.03.21
42 БН Солонгос Улсын Пусан хотод томилолтоор ажиллуулах тухай А/611 2016.08.19
43 Төмс, хүнсний ногооны үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай А/630 2016.08.30
44 НЗД эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц орон тооны хязгаарыг батлах тухай А/635 2018.08.31
45 Улаанбаатар түншлэл-2016 олон улсын үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах тухай А/641 2016.09.06
46 Засгийн газрын тогтоолыг хэргэжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/644 2016.09.13
47 Улаанбаатарын намар арга хэмжээ зохион байгуулах тухай А/680 2016.0927
48 Дүрэм батлах тухай А/758 2016.10.27
49 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай А/811 2016.11.18
50 Хөрөнгө гаргах тухай А/99 2017.02.22

УлаанБаатар

cropped-cropped-111-960x300.jpg

Видео

Цаг агаар

Холбоос

Санал асуулга

Манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаар таны санал

Нийт дүн