Нүүр хуудас ШИНЭ МЭДЭЭ НИЙСЛЭЛ ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР ГАРГАЛАА

НИЙСЛЭЛ ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР ГАРГАЛАА

Мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх талаар төрөөс бодлогын олон баримт бичиг боловсруулан гаргасан боловч нийслэлд түүний хэрэгжилт өнөөгийн шаардлагын хэмжээнд хүрэхгүй байгаатай уялдуулан тус салбарын цаашдын тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгоор цогц арга хэмжээг оновчтой авч хэрэгжүүлэхийн тулд “Нийслэлийн эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа юм. Тиймээс Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу хот орчмын бүсэд мал аж ахуйг эрчимжсэн хэлбэрээр хөгжүүлэх, фермүүдийн үйлдвэрлэл эрхлэлтийг дэмжих, олон улсын жишиг, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлж, хэрэгцээг хангах зорилгоор Нийслэлийн Засаг дарга “Хөтөлбөр, журам батлах тухай” А/451дугаар захирамж гаргаж, “Нийслэлийн Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр”-ийн журам гаргалаа.

Журмыг товчоор танилцуулахад:

Хөтөлбөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараахь зорилтыг дэвшүүлж байгаа юм. Үүнд:

 • Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх эрх зүй, эдийн засгийн орчинг сайжруулна.
 • Нийслэлд эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх бүс нутгийг тогтооно.
 • Нийслэл орчимд мах, сүүний чиглэлийн эрчимжсэн мал аж ахуйн цогцолбор аж ахуйг хөгжүүлэн, фермер эрхлэгчдийг хоршин ажиллах санаачлагыг дэмжинэ.
 • Эрчимжсэн мал аж ахуйг эрхлэх чадавхийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
 • Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх хөтөлбөр нь дараахь үе шаттай байна:

1 дүгээр үе шат-2014-2018 он: Нийслэлийн Мал аж ахуй эрхлэх бүс нутгийг түшиглэн эрчимжсэн мал аж ахуйг цогцолбор хэлбэрээр  байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

2 дугаар үе шат-2019-2023 он: Улаанбаатар хотын таталцалын бүсүүдийг түшиглэн эрчимжсэн мал аж ахуйг өргөжүүлэх, орон нутгийг түшиглэн хөгжүүлнэ.

Уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд:

 • Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэх журам боловсруулах;
 • Эрчимжсэн мал аж ахуй түүний үйл ажиллагааны стандартыг бий болгох
 • Мал хамгаалах сан, сангийн журам боловсруулах;
 • Мал аж ахуйн хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих журам боловсруулах;
 • Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх бүс нутаг тогтоох;
 • Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх зээлийн сангийн үйл ажиллагааны журам боловсруулах;
 • Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэх журамд заагдсан бүс нутагт эрчимжсэн мал аж ахуйг цогц хэлбэрээр хөгжүүлнэ.
 • Багануур, Налайх, Хан-Уул дүүргийн зарим хэсэг, Сонгинохайрхан дүүргийн Жаргалант, Баянзүрх дүүргийн Улиастай орчмын нутагт эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө болон зураг төсөв хийлгэх;
 • Өндөр ашиг шимт мал, амьтан, тэдгээрийн үр, хөврөл үр, үржлийн ажил, үйлчилгээний зориулалтын багаж, тоног төхөөрөмжийг импортлоход нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон гаалийн татвараас чөлөөлөх;
 • Таталцлын бүс болон нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх зөвшөөрөгдсөн бүсэд эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх нутгийн хил заагийг нарийвчлан тогтоож, хяналтанд авах;
 • Сүү, махны чиглэлийн төрөлжсөн цогцолбор аж ахуй болон гахай, тахианы фермерийн аж ахуй байгуулах төслийг сонгон шалгаруулж,  дэмжлэг үзүүлэх;
 • Эрчимжсэн аж ахуй хөгжүүлэх бүс нутагт олон улсын жишигт нийцэхүйц үржил селекцийн чиглэлийн аж ахуй, явуулын үйлчилгээг бий болгох;
 • Шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх, өндөр ашиг шимт мал, амьтан, тэдгээрийн үр, хөврөл үр гадаадаас авах, үржлийн материал солилцох, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах;
 • Цөм сүргийн малд зохиомол хээлтүүлэг хийх, үр, хөврөл үр шилжүүлэн суулгах зэргээр өсвөр мал бойжуулан борлуулах ажлыг дэмжих зэрэг ажлыг зохион байгуулна.

Дээрх журмын хэрэгжилтэд нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ хяналт тавьж ажиллана.

Must Read

“СҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД МӨРДӨХ ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМ БА OЛОН УЛСЫН СТАНДАРТУУД” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН 3 ӨДРИЙН ТАНХИМЫН БОЛОН ДАДЛАГА СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА.

Европын Холбооны санхүүжилтээр НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллага нь ХХААХҮЯ, НҮБ-ын ХХААБ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих (SECiMC2)”...

УРИАЛГА

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас дараах уриалгыг дэвшүүлж байна. Өдрийг...

НООСНЫ УРАМШУУЛАЛ МАЛЧДЫН НЭРИЙН ДАНСАНД ОРЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Үндэсний үйлдвэрт хонь, тэмээний ноос бэлтгэн тушаасан малчин,мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгож эхэллээ. Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдэд...

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН МАХНЫ ӨРГӨТГӨСӨН ХУДАЛДАА АНХ УДАА БОЛНО

Нийслэлийн хүн амын махны хангамжийг нэмэгдүүлэх, үнийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор Нийслэлийн Онцгой комиссын 2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн өргөтгөсөн хуралдаан, Нийслэлийн Засаг...