Нүүр хуудас СУРГАЛТ ХӨТӨЛБӨР ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Налайх дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 03-нд өрхийн туслах аж ахуй эрхлэгчид болон сүүний үхрийн аж ахуй эрхлэгчдэд зориулан эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээрх сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд тус дүүргийн 7 хорооны  63 иргэн хамрагдаж мэргэжил арга зүйгээр ханган ажилласан.

Сургалтаар эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримталж буй бодлого, Нийслэлд хэрэгжүүлж байгаа ажлууд, Малын үржил, бүртгэлийн чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж буй ажлууд, “Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавих ерөнхий шаардлага”MNS 6723:2018 үндэсний стандарт, зохиомол хээлтүүлгийн ач холбогдол, фермийн аж ахуйг хэрхэн үр ашигтай эрхлэн явуулах, Туслах аж ахуй эрхлэх талаар мэргэжлийн багш нар мэргэжил арга зүйгээр ханган, холбогдох мэдээллийг өгч, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх талаар санал солилцож ажиллалаа.

Must Read