Нүүр хуудас СУРГАЛТ ХӨТӨЛБӨР “УЛААНБААТАР ХОТ ОРЧМЫН ХҮЛЭМЖИЙН АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДЭД ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ, УРГАМАЛ...

“УЛААНБААТАР ХОТ ОРЧМЫН ХҮЛЭМЖИЙН АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДЭД ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ, УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ЦОГЦ АРГА, ХҮНСНИЙ НОГОО БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ СҮЛЖЭЭНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

аУлаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт томоохон хэмжээгээр хүлэмжийн үйлдвэрлэл эрхэлж, бүтээгдэхүүнээ хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан газар тариалангийн зохистой дадал, ургамал хамгааллын цогц арга, газар тариалан эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэлтэнд хамруулж, гэрчилгээжүүлэх сургалтыг 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа.

аж

Сургалтанд нийслэлийн 7 дүүргийн нутаг дэвсгэрт томоохон хэмжээгээр хүлэмжийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 59 тариаланч хамрагдлаа. Онолын сургалтыг Хангарьд ордон 14 давхрын хурлын танхимд, талбайн сургалтыг Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хорооны нутаг дэвсгэрт хүлэмжийн аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлдэг “Everyday” хүлэмжийн аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн талбайд зохион байгууллаа. Сургалтыг НҮБ-ын ХХААБ санхүүжүүлэн, НХХААГ-ын мэргэжилтнүүд болон Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, дүүргүүдийн мэргэжлийн хяналтын байцаагчид мэдээлэл өглөө. Сургалтаар:

–       Газар тариалангийн салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж

–       Газар тариалангийн зохистой дадал, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замууд

–       Ургамал хамгаалах цогц арга

–      Ургамал түүний гаралтай бүтээгдэхүүнд гарал үүслийн гэрчилгээ авах талаар сургалт явуулж дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө.

Must Read