Нүүр хуудас ШИНЭ МЭДЭЭ ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХАНГАМЖ МАТЕРИАЛ, НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН...

ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХАНГАМЖ МАТЕРИАЛ, НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮЗЭСГЭЛЭН ЯАРМАГ

Үзэсгэлэн худалдаа 2015 last

 2015.03.27~29-ний өдрүүдэд Хөдөө аж ахуйн их сургууль дээр болно.

Дэмжигч байгууллага : Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Хөдөө аж ахуйн экстеншил төв, Нийслэлийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар, Хан-Уул дүүргийн тамгын газар, Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Хөдөө аж ахуйн холбоо, Фермерүүдийн холбоо, Төрийн банк

Must Read

“СҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД МӨРДӨХ ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМ БА OЛОН УЛСЫН СТАНДАРТУУД” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН 3 ӨДРИЙН ТАНХИМЫН БОЛОН ДАДЛАГА СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА.

Европын Холбооны санхүүжилтээр НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллага нь ХХААХҮЯ, НҮБ-ын ХХААБ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих (SECiMC2)”...

УРИАЛГА

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас дараах уриалгыг дэвшүүлж байна. Өдрийг...

НООСНЫ УРАМШУУЛАЛ МАЛЧДЫН НЭРИЙН ДАНСАНД ОРЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Үндэсний үйлдвэрт хонь, тэмээний ноос бэлтгэн тушаасан малчин,мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгож эхэллээ. Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдэд...

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН МАХНЫ ӨРГӨТГӨСӨН ХУДАЛДАА АНХ УДАА БОЛНО

Нийслэлийн хүн амын махны хангамжийг нэмэгдүүлэх, үнийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор Нийслэлийн Онцгой комиссын 2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн өргөтгөсөн хуралдаан, Нийслэлийн Засаг...