ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ ХУВААРЬ

ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ ХУВААРЬ

Д/д Албан тушаал Албан хаагч Харилцах чиглэл Уулзах өдөр, цаг  1 Газрын дарга Д.Баянбат Газрын үйл ажиллагааны талаар Мягмар 1400-1700 цаг Пүрэв 0900-1200 цаг  2 Орлогч дарга Д.Пүрэвсүрэн Хөдөө аж ахуйн асуудлаар Даваа,...