Нүүр хуудас СУРГАЛТ ХӨТӨЛБӨР

СУРГАЛТ ХӨТӨЛБӨР

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ №14 Зөгийн аж ахуйг түүнээс гарах бүтээгдэхүүн

https://youtu.be/3t_UZBBsI8w ТАЛАРХАЛ Олон улсад шинэ төрлийн коронавирус (Covid-19)-ийн халдвар цар тахлын хэмжээнд хүрч, өндөржүүлсэн...

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ №13 Зөгийн бүл гэж юу вэ?

https://youtu.be/XPwkYmk_5MQ ТАЛАРХАЛ Олон улсад шинэ төрлийн коронавирус (Covid-19)-ийн халдвар цар тахлын хэмжээнд хүрч, өндөржүүлсэн...

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ №06 Хүлэмжинд өргөст хэмх, байцаа, зарим навчит ногооны үрслэг ургуулах зохистой дадал

https://www.youtube.com/watch?v=3YkBSz2P1KA ТАЛАРХАЛ Олон улсад шинэ төрлийн коронавирус (Covid-19)-ийн халдвар цар тахлын хэмжээнд хүрч, өндөржүүлсэн...

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ №05 Ил талбайд зарим хүнсний ногоо тариалах зохистой дадал үндэс үрт ургамал

https://www.youtube.com/watch?v=jOTtiVrMHms ТАЛАРХАЛ Олон улсад шинэ төрлийн коронавирус (Covid-19)-ийн халдвар цар тахлын хэмжээнд хүрч, өндөржүүлсэн...

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ №04 Жимс жимсгэнэ тариалах агротехнологийн зохистой дадал

https://www.youtube.com/watch?v=UaTQOFWi5CM ТАЛАРХАЛ Олон улсад шинэ төрлийн коронавирус (Covid-19)-ийн халдвар цар тахлын хэмжээнд хүрч, өндөржүүлсэн...

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ №03 Хүлэмжинд улаан лооль, цэс, чинжүүний үрслэг ургуулах зохистой дадал

https://www.youtube.com/watch?v=sNbz96tZ1YU ТАЛАРХАЛ Олон улсад шинэ төрлийн коронавирус (Covid-19)-ийн халдвар цар тахлын хэмжээнд хүрч, өндөржүүлсэн...

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ №02 Ил талбайд зарим хүнсий ногоо тариалах зохистой дадал (үндэс үрт ургамал)

https://www.youtube.com/watch?v=pskLy2MFmvM ТАЛАРХАЛ Олон улсад шинэ төрлийн коронавирус (Covid-19)-ийн халдвар цар тахлын хэмжээнд хүрч, өндөржүүлсэн...

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ №01 Хүнсний ногооны ургамал хамгаалах цогц технологи, аргууд

https://youtu.be/wU3-fSbfhtU?list=PLXxlgvFZxzX7ro-YSXfVtij5tEZlmCUvp ТАЛАРХАЛ Олон улсад шинэ төрлийн коронавирус (Covid-19)-ийн халдвар цар тахлын хэмжээнд хүрч, өндөржүүлсэн...