ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ФОТО МЭДЭЭ

баннер

cropped-cropped-111-960x300.jpg

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР НЭР

ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ БАЙГУУЛЛАГА БАТЛАГДСАН ОГНОО

ХАРИУЦСАН ХЭЛТЭС

Хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах,  хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр

НИТХ-ын 2015 оны 32 дугаар тогтоол

2015

Газар тариалангийн хэлтэс

Хүн амын хоол тэжээл, үндэсний хөтөлбөр

ЗГ-ын 447 -р тогтоол

2015.11.16

Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс

Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн

УИХ-ын 45-р тогтоол

2016.09.09

Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр

УИХ-ын 2010 оны 23-р тогтоол

2010

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс

“Монгол мал” дэд хөтөлбөр

НИТХ-ын 2014 оны 119 дугаар тогтоол

2014.07.08

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс

“Нийслэлийн эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр

НЗД 2014 оны А/451 захирамж

2014.05.30

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс

“Тэжээл” дэд хөтөлбөр

НИТХ-ын 2015 оны 232 дугаар тогтоол

2015.12.21

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 2016:

 

УЛААНБААТАР

cropped-cropped-111-960x300.jpg

видео

Цаг агаар

Холбоос

санал асуулга

Манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаар таны санал

Нийт дүн